Toacton: Finansal Yeniden Yapılandırma

Okuma Süresi: 2 dk.

Küresel ekonomide son 10 yıldır süregelen bolluk çağının sona ermesinin ardından ülkeler arası ticaret savaşları, sürtüşmeler, likidite darlığı tüm dünyada ve elbette Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde zorlayıcı koşullar doğurmuştur.

Bu dönemi şirketlerin az hasarla atlatabilmesini temin etmek üzere banka borçlarının yapılandırılmasına yönelik olarak 2018 yılında Finansal Yeniden Yapılandırma tebliği çıkarılmıştı.
Uygulama aşamasında ortaya çıkan zorlukları gidermek üzere 17 Temmuz 2019 tarihinde 7186 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na geçici 32. madde eklenerek bazı düzenlemeler yapıldı. Bankacılık kanununa iki geçici madde eklenerek yeniden yapılandırmalar üzerindeki vergi kaynaklı maliyetler düşürüldü.

Yapılandırma anlaşmaları yargı harcı ve damga vergisinden, tahsil edilecek alacaklar Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden ve  kullandırılan krediler Kredi Kaynak Destekleme Fonu’ndan (KKDF) muaf olacak şeklinde düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca alacakların yapılandırılması kapsamında borçlu şirketlerin varlıklarını devralan bankaların varlıkları satışından elde edeceği kazançların en az yüzde 50’sini kurumlar vergisinden muaf olması sağlandı. Borçluların bazı tip varlıklarının bankalara devri de KDV’den muaf olacak şekilde düzenlendi.

Bankacılık kanununa eklenen diğer bir madde ile aktiften silme ve kredilerin yeniden yapılandırılması banka yöneticileri nezdinde zimmet suçu oluşturmayacak. Tasarıda uygulama iki yıl süreyle sınırlanmakla birlikte cumhurbaşkanına süreyi iki yıl daha uzatma yetkisi verildi.
Holdingler, enerji ve gayrimenkul sektörü başta olmak çok sayıda şirket geçen yıl lirada yaşanan değer kaybı ile ekonomideki yavaşlama sonrası borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. Bankalar sadece geçen yıl içinde yaklaşık 120 milyar lira tutarında krediyi yeniden yapılandırdı.
Aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu büyük ölçekli bazı şirketler borçlarını yeniden yapılandırmayı tamamlarken, inşaat ve enerji sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yapılandırılmayı bekleyen borçlar bulunmaktadır.

Bankacılık sektörünün ele aldığı yeniden yapılandırma yöntemleri arasında vade uzatmaktan, kredinin değerini düşürmeye, borçları alacaklı şirketin sermayesine çevirip bir fona devretmeye kadar çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Toacton Inc (www.toacton.com), Türkiye’de söz sahibi büyük gruplarla M&A işlemleri gerçekleştirmiş, aynı zamanda pek çok KOBİ’nin büyümesi için finansman sağlanmasına aracılık etmiş, bünyesinde geniş şirket ve sektör hafızası ve yerel know-how ile harmanlanmış 30 yıla yaklaşan uluslararası tecrübeyi barındırmaktadır.

Finansal Yeniden Yapılandırma konusunda başarıyla sonuçlandırdığımız projelere örnek olarak Şirket A ve Şirket B’den söz edebiliriz.

Her iki şirket de aşırı borçlanma sebebiyle operasyonları durdurma noktasında iken, alacaklılarla (bankalar ve ticari alacaklılar) uzun süren müzakereler sonucunda önemli oranda iskonto alınmış, her iki şirkete de yabancı yatırımcılar tarafından fon bulunmuş (kısmen borç kısmen sermaye şeklinde)  ve şirketler sağlıklı finansal yapıya kavuşması sağlanmıştır.

Toacton olarak borç yapılandırma ve şirketinizin diğer finansal ihtiyaçları konusunda neler yapabileceğimizi görüşmek üzere bizlere ulaşabilirsiniz.

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.