Çıkış Stratejisi Nedir?

Okuma Süresi: 2 dk.

Çıkış stratejisi, bir yatırımcı, tüccar, risk sermayedarı veya işletme sahibi tarafından bir finansal varlıktaki pozisyonundan çıkmak veya maddi işletme varlıklarını elden çıkarmak için önceden belirlenmiş kriterler karşılandığında veya aşıldığında uygulanan bir beklenmedik durum planıdır.

Geri dönmeyen bir yatırımdan çıkmak veya kârsız bir işi kapatmak için bir çıkış stratejisi uygulanabilir. Bu durumda çıkış stratejisinin amacı kayıpları sınırlamaktır.

Bir yatırım veya iş girişimi kar hedefine ulaştığında da bir çıkış stratejisi uygulanabilir.

Çıkış stratejisi uygulamanın diğer nedenleri arasında, yıkıcı bir olay nedeniyle piyasa koşullarında önemli bir değişiklik olabilir; emlak planlaması, sorumluluk davaları veya boşanma gibi yasal nedenler; veya bir işletme sahibinin / yatırımcının emekli olması ve nakde çevirmek istemesi gibi basit bir nedenden dolayı gerçekleştirilebilmektedir.

Bir yatırımdan/işletmeden çıkış stratejileri, menkul kıymet piyasalarında kullanılan alım satım çıkış stratejileriyle karıştırılmamalıdır.

Çıkış Stratejilerini Anlama

Yatırımın, ticaretin veya ticari girişimin türüne bakılmaksızın her olumlu ve olumsuz olası durum için etkili bir çıkış stratejisi planlanmalıdır. Bu planlama, yatırım, ticaret veya iş girişimi ile ilgili riski belirlemenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Çıkış stratejisi, bir girişimcinin bir şirketteki mülkiyetini yatırımcılara veya başka bir şirkete satmaya yönelik stratejik planıdır.İyi uygulanan çıkış stratejisi, bir işletme sahibine işletmedeki hissesinin bir kısmını ya da tamamını satarak, önemli bir kâr elde etme yolu sağlar.

Finansal olarak başarısız ilerleyen bir işten söz ediliyorsa, çıkış stratejisi (veya “çıkış planı”) girişimcinin kayıpları sınırlamasına olanak tanır. Stratejik ve Finansal yatırımcılar bu noktada kayıplarını karşılayarak, şirket hisselerini satın almak isteyebilirler.

Çıkış Stratejisi Türleri

İdealde, bir girişimcinin işe başlamadan önce iş planı sürecinde, bir çıkış stratejisi geliştirmiş olması beklenmektedir. Çıkış planı, iş planının uygulanması ve geliştirmesine dair kararları etkileyecektir. Yaygın çıkış stratejisi türleri, Stratejik şirket satışı ve ortaklıklar(M&A), Halka Arz(IPO) ve yönetim satın alımları(MBO) olarak tanımlanmaktadır.

Şirket satışı, girişimciyi/hissedarı mülkiyet sorumluluklarından kurtaracak, ancak aynı zamanda kontrolden vazgeçmek anlamına da gelecektir. Halka arzlar ise, prestij ve yüksek getiri ile ilişkilendikleri için genellikle nihai çıkış stratejisi olarak kabul edilir.

Çıkış stratejisinin en önemli ayaklarından biri şirket değerlemesidir. Şirket sahiplerinin ya da yatırımcıların, gerçeğe uygun şirket değeri belirlemek için şirketin mali bilgilerinden yola çıkarak, yapılacak projeksiyonlar sayesinde ortaya çıkacak şirket değerini tespit edecek uzmanlar bu süreçte görev almaktadır.

Şirket değerlemesi de dahil olmak üzere,çıkış stratejisi kurgulamak ya da şirketin var olan çıkış stratejisini gerçekleştirmek üzere, Şirket Satışı ve Ortaklık konusunda uzman danışmanlar(M&A Advisor), şirketlere destek olabilmektedir.

Bir Uzman ile Görüşün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.