İhracat Finansmanı

Okuma Süresi: 2 dk.

Günümüz küresel rekabet ortamında şirketler gerek ulusal gerekse uluslararası dalgalanmalardan bağlı bulunduğu sektörden veya şirketin kendisinden kaynaklanan nedenler dolayısıyla sıkça finansman problemleri yaşamaktadır. İhracat Finansmanı, şirketler için alternatif bir finansman aracıdır.

Paradigma

Büyük şirketler bu ekonomik bilinmezliklerin çoğaldığı dönemlerde nispeten kolay atlatmaktadır. Ancak KOBİ boyutunda bu problemler daha yoğun yaşanmaktadır. Ülke ekonomilerinin geliştirilebilmesi için ekonomik kriz dönemlerinde KOBİ’lere finansman desteğinin verilmesi gerekmektedir. KOBİ‘ler devletin destek ve teşviklerini ve değişen ülke – pazar şartlarını da göz önünde bulundurarak ağırlıklı şekilde banka kredilerine yönelim göstermişlerdir. Yerel banka kredilerine alternatif oluşturan bazı finansman yöntemleri aşağıda kısaca özetlenmektedir. İhracat Finansmanı, KOBİ’lere alternatif bir araç sunmakta olup, şirketlerin nakit akışı ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olur.

İhracat Finansmanı

Alternatif İhracat Finansmanı: Faktoring

İhracat Finansmanı’nın gerçekleşebilmesi için yapılan ihracatın ödemesinin vadeli olması gerekir. Bu şekilde finansman, vadesinde ödenecek ihracat faturasının kırılması (faktoring) şeklinde gerçekleşir. Bu işlemin diğer ön koşulları, yurt dışındaki ithalatçının önceden bildirmesi ve finansmanı sağlayacak kuruluşun ithalatçıyı kabul etmesidir. Faktoring iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan vadeli mal satışlarında başvurulan, faktoring hizmetini talep eden müşteri, hizmeti veren faktör ve müşteri alacaklarının yönelmiş olduğu borçlu arasında gerçekleşen bir finansman yöntemidir.
İhracar Finansmanı ihtiyacı, üretici ya da satıcı firmanın nakit akışını hızlandırmak için belli bir bedel karşılığında vade karşılığı yaptığı satış bedelini faktor firmadan tahsil etmesi işlemidir. Satıcı firma aynı zamanda vadeli satışın doğurduğu tahsilat risklerini de faktör yapan firmaya devretmektedir.

Sosyal Medya Hesaplarımızdan güncel paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz:

Twitter | Youtube | Linkedin

Bir Uzman ile Görüşün

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.