Küreselleşme ve Büyüme Danışmanlığı

Okuma Süresi: 2 dk.

İşletme sorunlarına ilişkin tüm çözümlerimiz ve sorun gidermekteki deneyimlerimiz ve uzmanlığımızla birlikte, satış arttırma çalışmalarının her aşamasında size yardımcı oluyoruz.

 

Bir şirket için en büyük hedef, kalıcı olmak ve işlerliğini maksimum düzeyde sürdürmektir. Bu hedef doğrultusunda, bir kurum için ciro artışı, elzemdir.
Bütün şirket yöneticileri, böylesi bir kalıcılığı temin edebilmek adına sürekli ve istikrarlı ticari faaliyetler yapabilecekleri müşterilere sahip olmayı arzularlar. Dolayısıyla, bu ihtiyaç onları en doğru hamleleri yapmaya, en doğru müşteriyi bulmaya ve piyasaya dair hemen her tür detaya ve bilgiye erişmeye ve hakim olmaya sevk eder. Elbette ki, böylesi bir gereksinimi en doğru ve etkili şekilde karşılayabilmek için, birden fazla bakış açısına ve uzman görüşüne ulaşmaları ve elde edecekleri görüşler ışığında strateji geliştirip, planlama yapmaları gerekmektedir.

Bu süreçte Toacton’un görevleri

Şirketin piyasadaki konumunu belirlemek adına, şirketin iç işleyişini de hesaba katarak pazar, ürün veya hizmet açısından rekabet esaslı kıyaslamaların ve analizlerin yapılması

Ürün ve hizmet portföyünün büyüme olanakları açısından incelenmesi ve olası büyüme stratejilerinin belirlenmesi

Ticari işletme modellerini geliştirip büyümeye uygun hale getirilmesi ve şirketin kurumsal yapısını bu modellere uygun hale getirecek planlamaların ve hamlelerin yapılması

Kâr politikası ve ciro alanlarında artırımı sağlayabilmek için şirketin fiyatlandırma sisteminin incelenip geliştirilmesi ve duruma en uygun stratejilerin belirlemesi

Şirketin işletme ve faaliyet sistemini ve ilkelerini ideal hale getirecek, satış ve müşteri idaresi için gerekli donanımı sağlayacak faydalı eğitimlerin saptanması ve tasarlanması

Belirli sayıda kişiyi en etkili ve ekonomik şekilde yönetmek ve kaynak gereksinimlerini şirket açısından maksimum faydayı sağlamak adına en uygun yönetim metotlarının incelemesi ve saptanması

Şirket için verimli ve etkili olmayan ve aşırı maliyet doğuran her tür alan ve kalemin piyasa ve süreç karşılaştırmaları ile paralel olarak saptanması, gerekli çözüm planlarının oluşturulması

Geçmişe dair es geçilen ciro arttırma imkanlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, özetlenmesi ve her birinin önemine ilişkin şirkete gerekli bildirimlerin yapılması

Bir Uzman ile Görüşün

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.