Ekonomik Dalgalanmaların Şirket Birleşme ve Satın alma İşlemlerine Etkileri

Şirket birleşme ve satın almaları (“M&A”) özellikle global şirketlerin inorganik büyüme yöntemlerinden biridir. Ekonominin dalgalandığı ve daraldığı dönemlerde satın alma aktiviteleri daha hassas ve seçici olarak yapılmakta ancak hiç bir zaman durmamaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Toacton: Finansal Yeniden Yapılandırma

Dünya'da yaşanan ekonomik daralmaların, Türk şirketlerine etkileri, Finansal Yeniden Yapılandırma ile ilgili gelişmeler ve yapılabilecekler hakkında

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Toacton Consulting Inc. | Copyright © All right reserved.