Proje Finansmanı

Okuma Süresi: 2 dk.

Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrıştırılabilen yatırım projelerini finanse etmek amacı ile kaynak sağlayanların kredi geri ödemesi ve sermaye karlılığı hesaplamalarında projenin yarattığı nakit akışını esas aldıkları, geri dönüşsüz veya kısmen geri dönüşlü, finansman kaynağı yaratılması olarak tanımlanabilir.

Paradigma

Proje Finansmanı, son yıllarda pek çok özellikli proje yatırımı için tercih edilen bir kredilendirme enstrümanı durumuna gelmiştir. Bu kapsamda Proje Finansmanı, projenin yaratacağı nakit akışının esas alınarak kredinin geri ödenmesini sağlayacak bir finansman yapısının oluşturulması ve öncelikli olarak Şirketin değil, Projenin varlıklarının verilen krediler için bir teminat olarak değerlendirilmesidir. Proje Finansmanında bir Şirketin genel kredi ihtiyacına değil, tamamen yeni veya büyümeye yönelik yatırım projesi veya satın alma/birleşme veya varlık alımı gibi girişimler sebebiyle doğacak kredi ihtiyacına ve bu projelerin nakit akımlarına odaklanılmaktadır.

Proje Finansmanı

Proje Finansmanı sürecinde Toacton’un görevleri

  1. Makroekonomik göstergeler ve sektörel veriler ışığında Proje risklerinin tespit edilmesi,
  2. Projenin mali, ekonomik ve teknik yönlerden değerlendirmesi yapılarak finansal fizibilite raporunun hazırlanması,
  3. Proje için optimum borç-özkaynak oranı, vade yapısı ve fiyatlamanın belirlenmesi,
  4. Belirlenen senaryolar dahilinde proje nakit akımlarının oluşturulması,
  5. Projenin teminat ve diğer kredi koşullarının belirlenmesi,
  6. Gerekli olduğu durumlarda yurtiçi/yurtdışı bankalarla oluşturulan konsorsiyumlara/sendikasyonlara, katılım sağlanması
  7. Projenin kredi sözleşme ve teminat dokümantasyon sürecinin yönetilmesi,
  8. Süreçleri işletilmekte ve sonucunda Projenin tamamlanması için gerekli finansman sağlanmaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarımızdan güncel paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz:

Twitter | Youtube | Linkedin

Bir Uzman ile Görüşün

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.