Şirket Satın Alma

Okuma Süresi: 2 dk.

Hedef pazarların ve adayların belirlenmesi aşamasından başlamak üzere şirket satın alma sürecinin tüm aşamalarında hizmet vermekteyiz.

Paradigma

Büyüme hedefleriniz paralelinde yeni pazarlara açılmak, yeni ürün gruplarını ürün portföyünüze dahil etmek, girdilerin nispeten ucuz olduğu ülkelerde veya şehirlerde üretim maliyetlerini azaltmak gibi hedeflere şirket satın alarak hızlıca erişmek mümkün olabilmektedir.

Daralan pazarlar, ekonomik dalgalanmalar, yeni bir teknolojiye ihtiyaç duymanız sebebiyle, yeni bir alanda veya coğrafyada yatırım yapmak yerine, faal bir şirket satın alabilir, inorganik büyümenizi bu şekilde destekleyebilirsiniz.

Toacton, küresel çapta yetkin bağlantıları ve kabiliyetleri üzerinden şirketinizin belirlediği alanlarda ve Toacton ekibinin sizinle istişareler sonrası sunacağı yeni alanlarda, yatırım yapılacak şirket adaylarına ulaşmanıza destek olmaktadır.

Şirket Satın Alma
Şirket Satın Alma Süreci

Şirket Satın Alma sürecinde Toacton’un görevleri

 1. Satın alma stratejisinin oluşturulması
 2. Satın alma adayı şirketlerin belirlenmesi ve temasların kurulması
 3. Aday şirket ile ilgili bilgi toplanması, finansallarının incelenmesi, güvenilirliği ve tutarlılığının değerlendirilmesi
 4. Satın alma değerinin tespit edilmesi ve müzakere edilmesi
 5. Aday şirketlerin ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi
 6. Satın alma ile oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve satın alma sözleşmesi ile minimuma indirilmesi
 7. Hisse satın alma veya ortaklık sözleşmesinin müzakere edilmesi
 8. Satın alma için gerekli finansmanın sağlanmasına aracılık
 9. İşlemin sonuçlandırılması ve kapanış işlemleri
 10. Şirket için verimli ve etkili olmayan ve aşırı maliyet doğuran her tür alan ve kalemin piyasa ve süreç karşılaştırmaları ile paralel olarak saptanması, gerekli çözüm planlarının oluşturulması
 11. Geçmişe dair es geçilen ciro arttırma imkanlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, özetlenmesi ve her birinin önemine ilişkin şirkete gerekli bildirimlerin yapılması

Sosyal Medya Hesaplarımızdan güncel paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz:

Twitter | Youtube | Linkedin

Bir Uzman ile Görüşün

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.