Şirket Satışı ve Ortak Bulma

Okuma Süresi: 2 dk.

Gerekli hazırlıkları yaparak, rekabet ortamı oluşturmak suretiyle şirket ortaklarına doğru zamanda, doğru yatırımcı ve fiyatın oluşmasını sağlayarak, Şirket Satışı ve Ortak Bulma sürecinde aktif rol almaktayız.

Şirket Satışı Ortak Bulma

Şirketlerin tamamının satılması veya bir kısmının satılarak ortak alınması şirket hissedarları için hayatları boyunca aldıkları en önemli kararlardan biridir. Şirket Satışı veya Ortak Bulma, karmaşık ve deneyim gerektiren bir süreç olması dolayısıyla dikkatlice ele alınması ve bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerekmektedir.

Şirket Satışı ve Ortak Bulma sürecinde Toacton’un görevleri

 1. Müşterinin operasyon ve finansal verilerinin incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi
 2. Geçmiş işlem deneyimlerimizde edinilen tecrübe ile süreçte, karşılaşılabilecek engel ve güçlüklere karşı önlem alınması, şirketin satışa hazırlanması
 3. Sektörel dinamiklerin incelenmesi, rekabet, müşteri, tedarikçi ve finansörler ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin önerilmesi, hayata geçirilmesi
 4. Gelecek öngörülerinin, stratejisinin ve yol haritasının oluşturulması
 5. Şirket Değer müzakerelerine baz teşkil etmek üzere şirket değerlemesi yapılması
 6. Yurtiçi ve yurtdışından potansiyel finansal ve stratejik yatırımcıların tespiti
 7. Potansiyel yatırımcılara gizlilik ilkesine bağlı kalınarak şirket bilgilerinin sunumu ve anlatılması
 8. Yatırımcılar ile görüşmelerin organize edilmesi
 9. Tekliflerin alınması ve bunların şirket ortaklarıyla değerlendirmesi
 10. Yatırımcılarla satış koşullarının müzakeresi ve Niyet Mektubunu imzalanması
 11. Şirket değerini maksimize etmek üzere finansal tablolarda gerekli düzenlemelerin yapılması
 12. Varsa yönetim finansallarının derlenip, düzeltme kalemlerinin yatırımcıya izah edilebilir hale getirilmesi
 13. Yatırımcının şirketi inceleme sürecinde talep edeceği verilerin hazırlanması konusunda şirkete destek olunması
 14. Hisse satış veya ortaklık sözleşmesinin yatırımcılar ile müzakere edilmesi
 15. Şirket satışı veya ortaklığın oluşturulması ve kapanış işlemleri

Sosyal Medya Hesaplarımızdan güncel paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz:

Twitter | Youtube | Linkedin

Bir Uzman ile Görüşün

Toacton Consulting Inc. | 2020 | Copyright © All right reserved.