Şirket Satış ve Ortaklıkları


Toacton, gerekli hazırlıkları yaparak, rekabet ortamı oluşturmak suretiyle şirket ortaklarına doğru zamanda, doğru yatırımcı ve fiyatın oluşmasını sağlayarak, Şirket Satış ve Ortaklık sürecinde aktif rol almaktadır.


Şirketlerin tamamının satılması veya bir kısmının satılarak ortak alınması şirket hissedarları için hayatları boyunca aldıkları en önemli kararlardan biridir. Satış veya ortaklık, karmaşık ve deneyim gerektiren bir süreç olması dolayısıyla dikkatlice ele alınması ve bir hazırlık sürecinden geçilmesi gerekmektedir.


 

Hizmetlerimiz

 

 • Müşterinin operasyon ve finansal verilerinin incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi
 • Geçmiş işlem deneyimlerimizde edinilen tecrübe ile süreçte, karşılaşılabilecek engel ve güçlüklere karşı önlem alınması, şirketin satışa hazırlanması
 • Sektörel dinamiklerin incelenmesi, rekabet, müşteri, tedarikçi ve finansörler ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin önerilmesi, hayata geçirilmesi
 • Gelecek öngörülerinin, stratejisinin ve yol haritasının oluşturulması
 • Şirket Değer müzakerelerine baz teşkil etmek üzere şirket değerlemesi yapılması
 • Yurtiçi ve yurtdışından potansiyel finansal ve stratejik yatırımcıların tespiti
 • Potansiyel yatırımcılara gizlilik ilkesine bağlı kalınarak şirket bilgilerinin sunumu ve anlatılması
 • Yatırımcılar ile görüşmelerin organize edilmesi
 • Tekliflerin alınması ve bunların şirket ortaklarıyla değerlendirmesi
 • Yatırımcılarla satış koşullarının müzakeresi ve Niyet Mektubunu imzalanması
 • Şirket değerini maksimize etmek üzere finansal tablolarda gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Varsa yönetim finansallarının derlenip, düzeltme kalemlerinin yatırımcıya izah edilebilir hale getirilmesi
 • Yatırımcının şirketi inceleme sürecinde talep edeceği verilerin hazırlanması konusunda şirkete destek olunması
 • Hisse satış veya ortaklık sözleşmesinin yatırımcılar ile müzakere edilmesi
 • Şirket satışı veya ortaklığın oluşturulması ve kapanış işlemleri

 

Teklif Talebinizi İletin

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

Kurumunuzun Adı(gerekli)

Bulunduğunuz Pozisyon/Görev (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefonunuz

Konu

Yıllık Cironuz (gerekli)

Güncel Bilanço vb. gibi paylaşmak istediğiniz dosyaları yükleyebilirsiniz.Görüş ve Yorumlarınız(gerekli)

 

 

Diğer Toacton Hizmetleri